Zooom ud

Den der er på tæerne kommer ikke på hælene !

Alle medarbejdere har brug for, at deres ledere tilfører dem værdi i deres daglige opgaveløsning. Udfordringen for mange ledere er, at slippe den daglige 'brandslukning' og finde knappen til at zoome tilstrækkeligt langt ud, til at få tingene sat i rette perspektiv.

Vi samarbejder med ledere der ønsker at skabe et solidt grundlag for vedvarende forandringsarbejde, baseret på høj grad af stabilitet og involvering. Det lyder måske som et paradoks, men er det egentligt ikke.

Vi hjælper med at udvikle et kompetent lederskab, der effektivt kobler strategi med medarbejdere. Det er denne kobling, der skal sikre at den enkelte medarbejder får mulighed for at udfolde sit fulde potentiale.

Du kommer i processen til at kende din virksomhed eller afdeling bedre end før, og du får et helt sæt af operationelle redskaber at arbejde med som leder. Du kender dem allerede, men for de fleste er de ikke aktive i det daglige ledelsesarbejde.

Arbejdsmetoderne bygger på viden om arbejdsmetoder og kultur i de virksomheder, der klarer den løbende omstilling bedst over tid.

Det har samtidigt en ganske bemærkelsesværdig sideeffekt, fordi de nye arbejdsmetoder reducerer 'brandslukning' til et minimum.

Vi arbejder med :

Leadership governance

Sparring og udvikling af innovative og effektive ledergrupper

Implementering gennem involvering

Organisationsdesign